תנאי שימוש
תקנון "Follows4me" (להלן: "עוקבים בשבילי") - תנאי השימוש באתר עוקבים בשבילי ו/או באפליקציית עוקבים בשבילי

הקדמה
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של Follows4me.
תקנון זה מהווה תנאי שימוש באתר וכן תנאי שימוש באפליקציית Follows4me.
אנא קראו את התנאים המופיעים בתקנון בקפידה.
לשימת לבכם: עצם השימוש באתר ו/או באפליקצייה מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.
בנוסף חשוב לדעת כי במקומות בהם רשום "אתר" הכוונה היא גם לאפליקציית האתר ולכל שימוש שיתבצע במסדי עוקבים בשבילי, בכל דרך אפשרית
.
ייתכן ותנאי התקנון ישתנו ו/או יתעדכנו מעת לעת ולכן אנו ממליצים ומבקשים לקרוא את התקנון מדי פעם.

לתשומת לבך, אתר "עוקבים בשבילי" הוא אתר גולשים, המאפשר לגולשים לתת אחד לשני לייק/עוקב/צפייה/שיתוף/האזנה/תגובה (להלן: "קליק" ו/או "קליקים") במגוון רשתות חברתיות. עבור אותו קליק הגולש מקבל מטבעות כתמורה.

עם המטבעות, הגולשים יכולים לעלות עמוד באתר "עוקבים בשבילי" של רשת חברתית שלהם, על מנת שגולשים אחרים יוכלו לתת להם גם קליק ולקבל מטבעות בתמורה לקליק שעשו.

חשוב לציין, כי מערכת האתר נבנתה על ידיי צוות מפתחים בחו"ל. אנו למדים את המערכת מבחינת אבטחת מידע, פונקציונאליות ולכן הרצת האתר מוגדרת כעת כ"בהרצה" (Beta). עם זאת, ייתכנו שיבושים במערכת, תקלות, באגים, וכמו כן גם חורי אבטחה.

1. השימוש באתר (להלן: "אתר עוקבים בשבילי" או "עוקבים בשבילי" ו/או "האתר") על תכניו והשירותים הניתנים בהם, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

2. הסכמה לתנאי האתר
2.1. הגלישה באתר ו/או באפליקציית האתר ו/או הרשמתך כמשתמש (להלן: "הגולש"), במטרה לקבל את שירותיו יחשבו להסכמה מצדך לקבלת התנאים הללו. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום ו/או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירותינו אם יפר את התנאים.
2.2. הנהלת האתר רשאית לעדכן את התנאים מעת לעת כאוות נפשה ולפי צרכיה.
2.3. במקרה של אי הסכמה עם אחד מהתנאים, הינך מתבקש לעזוב את האתר.

3. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת ללא הודעה מראש.

4. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, לרבות עבירת קניין רוחני וזכויות יוצרים.

5. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, גזעני, או בלתי חוקי.
עם זאת אנו כן מאפשרים לפרסם סטטוסים לבוגרים כל עוד הם כתובים בצורה מכובדת שלא פוגעת באף אוכלוסייה.

6. שינויים באתר וזמינותו
6.1. בעלי האתר רשאיים, על פי שיקול דעתם הבלעדיית, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל בלא צורך להודיע על כך לגולש מראש. מובהר, כי לא תעמוד לגולש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו.
6.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי בעלי האתר רשאיים להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא או חלק מהמידע האצור בו.
6.3. בעלי האתר אינם מתחייבים לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר. מובהר, כי האתר ותכניו אינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי בעלי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקנות או כשלים, בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל בעלי האתר ובין אצל מי מספקיה ולא יהא באלה כדי להטיל על בעלי האתר אחריות כלשהי ו/או להקים זכות למי מהגולשים כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמה.

7. העלאת תוכן גולשים
7.1. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר.
7.2. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המשתמשים או הגולשים, רשאית למחוק לפי מידת הצורך והרצון שלה הודעות מן האתר.
7.3. הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.
7.4. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את התוכן המתפרסם באתר.

8. חומר פרסומי
8.1. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן, תמונות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

9. שימוש בתוכן
9.1. שימוש בשירותי האתר לצורך רווחים אישיים, העתקתו לאתר מתחרה, מהווה עבירה פלילית ומפרה את תנאי השימוש באתר ובשירותיו.
9.2. עבירה זו הינה עילה לתביעה כנגד המשתמש בשירותי האתר לצורך שימוש באתר ו/או בתוכנה ו/או באפליקצייה של אתר מתחרה.

10. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר בלבד.

11. במידה ובשרתינו קיימת תמונה ו/או טקסט ו/או קניין רוחני השייך למישהו אחר - יש לדווח על כך מיד להנהלת האתר והנהלת האתר תסיר קניין רוחני זה. אין follows4me אחראית על תוכן המועלה על ידיי הגולשים, לרבות סרטונים, תמונות, טקסטים, תמלילים ועוד. כאשר מתקבלת התראה על תוכן בעל זכויות יוצרים מחובתנו להסירו מידית וללא מתן פיצויים לבעל זכויות היוצרים מכיוון שאין זהו מטרה זדונית של יוצרי האתר. Follows4me הינו אתר תוכן גולשים, כלומר שהגולשים מפרסמים תוכן ובכך מייצרים את התוכן. אנו נכונים לשיתוף פעולה מלא עם בעלי זכויות, תוך ציות לחוקי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של מדינת ישראל, ועל כן, מאפשרים פנייה מסודרת של כל בעל זכויות להסרת התוכן מאתרנו. לעוד מידע אודות זכויות יוצרים: https://www.follows4me.net/?page=pages&link=copyright

12. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

13. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל.

14. אין לפרסם אתרים מתחרים, אין לפרסם אתרים שמתעסקים בתחומי לייקים לרשתות חברתיות ו/או עוקבים לרשתות חברתיות ו/או צפיות לרשתות חברתיות.

15. אין לקלל/להעליב/להשמיץ באתר ופעולות אלו יגרמו להשעיה מין האתר.

16. חוק פרמננטי להשעיית גולשים – צוות האתר רשאי להשעות כל אחד שלא ציית לאחד מהכללים שצוינו לעיל.

17. אין להתחזות או לחקות אדם ו/או כל גורם אחר, בכל צורה שהיא.

18. אסור כל שימוש או פרסום בלתי חוקי או בלתי מוסרי באתר, לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום, או פרסום ביודעין של חומר מוגן בזכויות, או פרסום העשוי לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, או פרסום העשוי להזיק או לפגוע בצורה כלשהי בציבור או בפרט כלשהו, בפרטיותו או בשמו הטוב.

19. חל איסור על השמצת האתר. הנהלת האתר תפעל בחומרה בנוגע לכל השמצה של האתר מתוכו.

20. הנהלת האתר אינה אחראית על המתרחש מחוץ לאתר, ולפיכך, לא תנקוט בפעולות כנגד גולש שלא עבר על תנאי השימוש באתר.

21. אנו ממליצים למשתמשים ולגולשים של האתר שלא לחשוף כל מידע, קובץ או פרט מזהה כלשהו, כגון כתובות או מספרי טלפון, על מנת למנוע הטרדות מצד גולשים אחרים. כאמור, מערכת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, מטרד וכיוצא באלה שייגרמו עקב חשיפת מידע כזה. מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל הודעה הכוללת פרטים אלה, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

22. הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר עלול להוביל לפגיעה, או שיש בו כדי לפגוע, בגופו, זכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור (לרבות תוכן אשר יכול להוות "טריגר"), תוכן אשר יש בו כדי לזהות גולש אחר באתר, או תוכן פרסומי או מטעה.

23. בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו.

24. בהעלאת תוכן גולשים אשר זכות היוצרים בו נתונה לגולש, הגולש –
24.1 מעביר לבעלי האתר את מלוא זכות היוצרים הכלכלית בתוכן.
24.2 מוותר ומוחל, לכולי עלמא, לרבות לבעלי האתר, על זכות היוצרים המוסרית בתוכן.

25. אין להעלות תוכן המוגן בזכויות יוצרים לאתר עוקבים בשבילי.

26. קוקיז: Cookies באתר נעשה שימוש בנתוני קוקיז שמשמש לתחזוקה התקינה של האתר, על מנת להתאים את האתר עבורך, והתאמה של פרסומות רלוונטיות.

27. במידה ויידרש, ואך ורק על מנת להגן על האתר ושרתיו, יתקיים שימוש ושמירה במסד הנתונים של כתובת הIP של הגולש.

28. הודעה על תוכן מפר בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא"ל
[email protected] . בלא מענה לאחר שבוע יש לנסות שנית בעמוד צור הקשר באתר.

29. ברירת דין וסמכות שיפוט הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו.

30. במידה והגולש איתר קוד לא נגיש למשתמש, הגולש מוזמן ליצור עמנו קשר וצוות האתר יהפוך את הקוד לנגיש בהקדם האפשרי, בהתאם למגבלות טכנולוגיות.

31. שיפוי הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.

32. העדר אחריות למידע
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד. אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו . בכל מצב, בעלי עוקבים בשבילי אינם יישאו בכל אחריות בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.

33. הגבלת אחריות לנזקים
אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר .

34. העדר אחריות לפרסומות, לקישורים יוצאים ולשירותי צד ג'
34.1. פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן .
34.2. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.
34.3. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
35.4. ייתכנו שימושים בשירותי צד ג', כמו פרסומות ושירותי הנגשת אתרים. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על המידע שהשירותים הללו מציגים באתר או באיסופי מידע של הגולשים מטעמי שירותים אלו.

35. העדר אחריות לפעולות גולשים
35.1. במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף 7 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר ( להלן: "תוכן גולשים") – בין היתר עמודים מרשתות חברתיות, תגובות או לייקים וכדומה.
35.2. מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.
35.3. במסגרת שירותי האתר חלק מתכני האתר, לרבות תוכן גולשים או עמודי רשתות חברתיות, ניתנים לדירוג על ידי ציבור הגולשים .
35.4. מובהר כי דירוג זה אינו משקף את עמדתם או דעתם של בעלי האתר אלא של גולשי האתר בלבד, ולגולש או לספק, לפי העניין, לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין הדירוג הניתן לו, לתכניו או למוצריו .
35.5. מבלי לפגוע באמור בסעיף 36.4, באם לגולש או לספק יסוד להניח כי אדם אחד עומד מאחורי מספר דירוגים של פריט אחד, הוא מוזמן להפנות את תשומת לבם של בעלי האתר אשר שומרים על זכותם לבטל פעולות דירוג שנעשו תוך הפרת תנאי הסכם זה .

36. הינך מסכים להצהרת הפרטיות של האתר.

37. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

38. סימני מסחר
38.1. סימני המסחר "Follows4me", "עוקבים בשבילי" משמשים את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בו ללא קבלת רשותם המפורשת.
38.2. יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

39. החזר כספי
39.1. לא יינתן החזר כספי בגין הטענת כסף בחשבונך באתר.

40. עריכת תוכן - עוקבים בשבילי תהיה רשאית לערוך כל מידע ותוכן במסד הנתונים, לרבות פרויקטים, עמודי רשתות חברתיות, תגובות, לייקים, ועוד. ללא כל התראה או עדכון כותב המידע במסד הנתונים.

41. נוהל דיווח על תוכן
41.1. כאשר גולש מדווח על עמוד (עמוד אינסטגרם, יוטיוב, וכדומה), אין אנו מתחייבים כי נסיר עמוד / פרוייקט זה מהאתר. צוות האתר יבחן כל פנייה לעומק ויתן החלטה מבלי החובה ליידע את המדווח.

42. אישור תוכן
42.1. אנו נהיה רשאים בכל עת להציב מערכת המסננת מילים פוגעניות ו/או המבקשת לאשר תוכן לפני פרסומו באתר (ממתין לאישור).

43. בעת גלישתך באתר או באפליקצייה, אנו נהיה רשאיים להריץ כל קוד. גם קודים חיצוניים או קוד הנכנס לשרתים שהם אינם שייכים לאתר עוקבים בשבילי. כמו פרסומות או כל מקור חיצוני . העלולים להשתמש במעבד של מכשירך ואינם באחריות עוקבים בשבילי.

44. הוספת פרוייקט/עמוד רשת חברתית
44.1. יש להוסיף עמוד רשת חברתית ו/או פרוייקט ו/או אתר אינטרנט השייך לך בלבד. לדוגמה: עמוד אינסטגרם אישי שלך או של העסק האישי שלך או אתר אינטרנט שלך או אפליקצייה שלך.45. תמורה לתשלום
45.1. בהרשמתך לאתר הוסברה לך התנהלות אתר Follows4me. הנך מבין כי אתר Follows4me הנו אתר שיתופי שכל גולש בוחר למי לתת לייק/עוקב/צפייה/שיתוף/האזנה/תגובה (להלן: "קליק" ו/או "קליקים").
45.2. בהרשמתך ו/או ברכישת מנוי ו/או בהוספת מזומן לחשבון, מכיוון שאתר Follows4me הוא אתר חברתי, אין אנו מתחייבים כי תקבל תמורה ו/או קליקים כלשהי מאתרנו.
45.3. הנך מבין כי קבלת לייקים, עוקבים או צפיות (קליקים), הן פעולות הנעשות על ידיי גולשים ולכן לא נוכל להבטיח קבלת תגמול/קליקים. עם זאת, כמשתמש VIP, הפרוייקטים שתוסיף יהיו בדרך כלל בראש הרשימה, עם עדיפות.

46. עוקבים באינסטגרם
46.1. ניתן להוסיף עמודי אינסטגרם למערכת רק כאשר חשבון האינסטגרם ציבורי בלבד.
46.2. יש להוסיף חשבון אינסטגרם לקידום ששייך לך בלבד.
46.3. ניתן להוסיף עמוד אינסטגרם ספציפי רק פעם אחת.

47. מטבעות
47.1. המטבעות אותן צובר המשתמש אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן או לכל אמצעי תשלום אחר.

48. יתרת חשבון והטענת כסף בחשבון
48.1. יתרת החשבון השקלית של המשתמש היא אישית, ואינן ניתנת להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן או לכל אמצעי תשלום אחר.
48.2. לא תינתן האפשרות להחזר ו/או החזר כספי בגין הטענת יתרה במשתמש.

49. מנוי
49.1. באפשרותך להירשם כמנוי VIP באתר (לאחר ההתחברות ובקישור https://www.follows4me.net/index.php?page=membership).
49.2. המנוי הינו מנוי חודשי, המתחדש אוטומטית באמצעות Paypal, בעלות שנקבעת מעת לעת על ידי הנהלת האתר.
49.3. נכון לתאריך 02/05/2020 העלות החודשית הינה 10 שקלים עבור כל חודש.
49.4. אנו נהיה רשאים לעדכן עלות 'מנוי חודשי', ללא כל התראה מראש.

50. רכישת מטבעות
50.1. אנו מאפשרים לך 'לרכוש' מטבעות באמצעות הכסף שהטענת בחשבונך.
50.1.1. לדוגמה, העלות של 250 מטבעות היא 50 שקלים (נכון ל02/05/2020).
עלייך להטעין כסף (באמצעות Paypal) של 50 שקלים
ורק לאחר מכן לבצע 'קנייה' של 250 מטבעות.
כלומר, קניית המטבעות מתבצעת מתוך יתרת החשבון השקלי שלך אצלנו.

51. העברת נקודות
51.1. אנו מאפשרים העברת מטבעות בין משתמשי האתר.
51.2. בשלב זה, העברת מטבעות בין חשבונות מתאפשרת רק אם המשתמש המעביר הוא בעל מנוי VIP.

52. הזמנת חברים
52.1. אנו מאפשרים לך להזמין חברים באמצעות לינק ייחודי שהאתר מנפיק לך.
52.2. חשוב להדגיש שהתמורה עבור הזמנת חבר היא 200 מטבעות (נכון ל02/05/2020).
52.3. המטבעות ינתנו לך כאשר :
52.3.1. המשתמש שנרשם דרכך נכנס דרך הקישור שאתרנו הנפיק לך.
52.3.2. המשתמש שנרשם דרכך ביצע אימות מייל.
52.3.3. המשתמש שנרשם דרכך ביצע פעולה אחת לפחות (לדוגמה: לייק לעמוד פייסבוק, עוקב באינסטגרם).


המשך גלישה מהנה,
צוות Follows4me

עדכון אחרון: 29/04/2020